Cenník pre rok 2020

Fotografovanie svadby:

1. Fotografovanie svadobných portrétov. Fotografovanie v rozsahu 1-3 hodín.

   Odovzdávam 20 ks vyretušovaných a vytlačených fotografií (v rozmere 15x20cm) + fotografie v digitálnej podobe  (minimálne najlepších 50 záberov).

Cena 200 €

2. Fotografovanie od príprav (od 9:00), odobierky, štylizovaných portrétov a obradu.

   Odovzdávam 100 ks vyretušovaných a vytlačených fotografií (v rozmere 10x15cm) + fotografie v digitálnej podobe (minimálne najlepších 300 záberov).

Cena 300 €

3. Fotografovanie od príprav (od 9:00), štylizovaných portrétov, odobierky, obradu,  a hostiny – max. do 21:00 hod.

   Odovzdávam 150 ks vyretušovaných a vytlačených fotografií (v rozmere 10x15cm) + fotografie v digitálnej podobe (minimálne najlepších 400 záberov).

Cena 400 €

4. Fotografovanie priebehu celého svadobného dňa od príprav (od 9:00) až max. do 1:00 hod po polnoci.

    Odovzdávam 200 ks vyretušovaných a vytlačených fotografií (v rozmere 10x15cm) + fotografie v digitálnej podobe (minimálne najlepších 600 záberov).

Cena 500 €

Termín odovzdania je zvyčajne 2-4 týždne.

 

 NEUPRAVENÉ ZÁBERY NEDÁVAM!

cenník je platný od 1.6.2020